Cumlaude gebruikt cookies om uw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. meer infoverder gaan
Ga terugclose navigateup

Verklaring rond het privacy-recht (Bescherming van de persoonlijke levensfeer)

Deze site slaat geen persoonlijke informatie op, maar logt het IP adres van de gebruiker aangezien dit automatisch herkend is door de webserver. Er worden geen cookies gebruikt om gebruikersinformatie te verkrijgen en er zal geen enkele informatie bijgehouden worden behalve diegene nodig voor de administratie van de webserver. Alle persoonlijke informatie meedegedeeld in het antwoordformulier zal enkel bijgehouden worden om ons toe te laten uw vragen te beantwoorden. De informatie zal niet gebruikt worden voor andere doeleinden en niet doorgegeven worden aan andere organisaties.

Disclaimer

Cum Laude en haar informatieleveranciers kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische publicatie van www.cumlaude.be. Storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische toelevering kunnen in geen geval aanleiding geven tot enige financiële compensatie. De verstrekte informatie steunt op betrouwbare bronnen en zorgvuldige analyse.

Cum Laude en haar informatie-aanbieders garanderen dan ook niet de juistheid, volledigheid, geschiktheid van de informatie voor welk gebruik dan ook. De inhoud van deze site kan in geen enkel opzicht beschouwd worden als een aanbod tot verkoop of verhuur dat bij aanvaarding de verkoper of verhuurder zou kunnen binden. Het schriftelijk akkoord van de eigenaar-verkoper of verhuurder is hiertoe steeds uitdrukkelijk vereist.

Wij doen al het mogelijke om op de Cum Laude website betrouwbare en regelmatig geupdate vastgoedfiches ter beschikking te stellen. Noch Cum Laude, noch Android en Skarabee (beheerders van de site en vastgoed software van Cum Laude) kunnen echter verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele fouten in de inhoud van de fiche of ingeval het goed niet meer beschikbaar zou zijn op het moment dat u de advertentie bekijkt.

Wij raden u bijgevolg ten stelligste aan om, voordat u eender welke beslissing neemt (aankoop, huur,...) omtrent het vastgoed, zelf de juistheid van de informatie en de beschikbaarheid van het vastgoed na te gaan door contact op te nemen met ons.